Pokochaj swoją pracę!

Zapisz się na

kurs animatora czasu wolnego

Praca animatorów czasu wolnego: zasady i teorie motywacji

Cześć! W poprzednim artykule mówiliśmy o metodach motywacji gości do udziału w animacjach. Dziś porozmawiamy o zasadach motywacji, na których m.in. praca animatorów czasu wolnego się opiera.

Animator czasu wolnego musi motywować gości hotelowych do udziału w animacjach, ponieważ jego głównym zadaniem jest zapewnienie im rozrywki i urozmaicenia czasu wolnego. Animator powinien stworzyć atmosferę przyjazną i zachęcającą do wzięcia udziału w różnego rodzaju aktywnościach, takich jak zabawy, wycieczki, konkursy czy zajęcia sportowe. Motywowanie gości do aktywności pozwoli zarówno im, jak i animatorowi na pełniejsze wykorzystanie czasu wolnego i zagwarantowanie relaksującej rozrywki. Dlatego aby praca animatorów czasu wolnego była skuteczna, muszą oni znać zasady, jakie kierują motywacją gości.

Praca animatorów czasu wolnego jako motywatorów – zasady i teorie

1. Zasada motywacji:

Motywacja polega na wykorzystaniu danego osobowości oraz wiedzy z zakresu rekreacji i sposobów rekreacyjnego działania w celu skłonienia jednostki do określonych działań. Chodzi o proces, który wpłynie na jednostkę, aby skoncentrowała się na określonych zachowaniach, dzięki którym będzie w stanie osiągnąć konkretne cele. Aby proces motywacji zachodził, istnieją dwa główne warunki: po pierwsze, osiągnięcie danego celu musi być postrzegane przez osobę jako użyteczne i wartościowe, a po drugie, prawdopodobieństwo, że jednostka zrealizuje swoje cele, musi być wyższe niż zero.

2. Teorie motywacji:

Maslow, Aldorfer, McClelland i Herzberg to teoretycy motywacji, którzy identyfikowali różne potrzeby i czynniki kierujące zachowaniem człowieka. Według Maslowa, ludzie mają pięć podstawowych potrzeb, które rozwijają się w kolejności hierarchicznej, począwszy od potrzeb fizjologicznych, poprzez potrzeby bezpieczeństwa, przynależności, uznania, aż do potrzeb samorealizacji. Aldorfer dopasował trzy grupy potrzeb: potrzeby egzystencji, potrzeby relacji z innymi oraz potrzeby rozwoju, podobnie jak McClelland, który rozpoznaje potrzeby osiągnięć, przynależności oraz poczucia mocy. Herzberg zidentyfikował potrzeby osiągnięć, uznania i rozwoju, które są motywowane przez czynniki wewnętrzne, zwane motywatorami, podczas gdy motywacje związane z wynagrodzeniami i warunkami pracy to motywatory higieny, które są kierowane przez czynniki zewnętrzne. Istnieją więc różne modele motywacji, które opisują różne potrzeby i czynniki kierujące zachowaniem ludzi, a te czynniki mogą być zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne.

3. Zasada aktywności:

Im bardziej zaangażowany jest animator, tym większe możliwości ma do zapewnienia różnorodnych aktywności dla grupy. Dzięki energicznemu prowadzeniu zajęć można zaangażować turystów w kolektywne działanie oraz pokazać im, że wakacje z różnorodnymi zajęciami są lepsze niż nudne wakacje. Aktywność człowieka polega na różnorodnej działalności, która jest kluczowa dla orientacji w świecie oraz zdobywania potrzebnych umiejętności do codziennego życia. Sam sposób aktywności zależy od stopnia samodzielności człowieka, a różnorodność form aktywności może wpłynąć na pełniejsze kształtowanie osobowości.

4. Zasada receptywności (przyswajalności)

Dobrze zaprojektowane i prowadzone zajęcia rekreacyjne mają wpływ na kształtowanie postaw oraz zdobywanie wiedzy i umiejętności z nimi związanych. Aby te cele zostały osiągnięte, konieczne jest dostarczenie uczestnikom łatwej i przyswajalnej treści, co pozwoli na efektywną recepcję poznawczą i uczuciową. Im łatwiejsza jest treść oraz sposób przekazu, tym większa skuteczność działań rekreacyjnych. Warto również pamiętać o tym, że różnorodność oferowanych zajęć przyczynia się do lepszego kształtowania postaw i zdobywania wiedzy, co wpływa na bardziej satysfakcjonujący i pełniejszy rozwój osobisty.

Zapisz się na kurs animatora czasu wolnego

Scroll to Top